Estudis

OFERTA EDUCATIVA

A continuació trobareu l’estructura del sistema educatiu amb l’oferta de matèries per a cadascun dels nivells.

ESO

Educació Secundària Obligatoria

Amb les modalitats de Ciències Socials i Científic

FP Bàsica i Cicles Formatius de Grau Mitjà