Coordinacions

Coordinacions Curs 2021 - 2022

Projecte Xarxipèlag

Lluc oliver

Medi Ambient

Cristina Celià

Comissió Lingüística i Comunicació

Rosa Servera

Biblioteca

Sabela Oliver

Activitats Extraescolars

Margalida Riutort i Gemma Serrano

Servei de Mediació i convivència

Maria Antònia Oliver

Reutilització de Llibres

Joan Morell

Pàgina Web i chromebooks

Lluís Baeza, Joan Morell i Antoni Pomar