Certificats de Professionalitat

Informació sobre els cursos de professionalitat que s'imparteixen al centre

Formacions curs 2023-2024

Formacions que condueixen a l'obtenció del certificat de professionalitat

Codi del certificat

Denominació del certificat

Denominació del mòdul

Núm. d’hores

ADGD0308

Activitats de gestió administrativa

MOF0233_2 Ofimàtica

150

Total

190

ADFA0611

Guia per itineraris de baixa i mitjana muntanya

MF0272_2 Primers auxilis

40

MF0505_2 Itineraris de baixa i mitjana muntanya

220

MF0506_2 Tècniques de progressió en baixa i mitjana muntanya

150

MF0507_2 Conducció de persones per itineraris de baixa i mitjana muntanya

80

MP0473 Mòdul de pràctiques professionals no laborals de Guia per itineraris de baixa i mitjana muntanya

120

Total

610

Mòduls o formacions específiques
Codi del CertificatDenominacióNúm. d’hores
IFCT45Competències digitals bàsiques60
IFCT46Competències digitals avançades60
FCOE001PCAlemany A1 (marc comú europeu)100
FCOE002POAlemany A2 (marc comú europeu)100
FCOV05Comunicació en llengües estrangeres anglès n2180

Requisits

Formulari inscripció Guia de Muntanya i Ofimàtica

Formulari d'inscripció idiomes i comp. digital