Departaments

CURS 2020 - 2021

Professorat del centre per departaments.
En negreta, els caps de departament. A sota, el correu electrònic i l’hora d’atenció a les famílies.

Administratiu

BISBAL PALOU, JOAN

dilluns 9:45 – 10:40 h

TRAMULLAS AMER, MAGDALENA

dimecres 11:00 – 11:55

RIPOLL, CATALINA GEMMA

dijous 8:50 – 9:45.

 

CRESPÍ MARQUÉS, CATALINA

dimecres 9:50 – 10:45 h.

Llengües Estrangeres

BOSCH PALMER, TERESA

dijous 11:55 – 12:50 h.

LORENTE ESTARÁS, NEUS

diluns 11:55 – 12:50 h..

NEGRE, MARGALIDA

dilluns 11:55 – 12:50 h.

SÁNCHEZ LA FUENTE, PAZ

dimecres 11:00 – 11:55 h.

EUGENIO DONS, OSCAR
CEVA CARREÑO, LOLA

divendres 8:50 – 9:45 h.

SOLÍS, CARMEN (francès)

divendres 9:45 – 10:40 h.

Biologia i Geologia

CASAS NORIEGA, ANA MARIA

divendres 9:45 – 10:40 h.

RIUTORT MERCANT, MARGALIDA

divendres 11:55 -12:50 h.

TOMAS MAS, PURIFICACION

dimarts 11:00 – 11:55 h.

MUÑOZ IZQUIERDO, NEUS

dilluns 8:50 – 9:45 h.

Física i Química

ARBONA, CATALINA

dijous 8:50 – 9:45 h.

POMAR, ANTONI

dimarts 8:50 – 9:45 h.

Geografia i Història

BAEZA DE OLEZA, LLUÍS

dilluns 11:00 – 11:55 h.

martínez, anna

dimecres 11:00 – 11:55 h.

Pascual Ramos, Eduardo

divendres 11:00 – 11:55 h.

CELIÀ, CRISTINA

dijous 9:45 – 10:40 h.

TORRENS HORRACH, AURORA

dijous 11:55 – 12:50 h.

Hoteleria

FERNÁNDEZ VILA, JUAN ANTONIO

dijous 8:50 – 9:45 h.

ADROVER GOMILA, BARTOMEU

dijous 11:00 – 11:55 h.

MORALES BIBILONI, CARLOS

dimarts 11:00 – 11:55 h.

GAIÀ MIRÓ, ENRIC

dilluns 9:45 – 10:40 h.

MOLINA ARIAS, MANUEL

dijous 9:45 – 12:55 h.

ALBERTÍ, XAVIER

xalberti@iessoller.com

dijous 9:45 – 12:55 h.

Educació Física

bujosa, francisca

dijous 11:00 – 11:55 h.

SERRANO, GEMMA

dimarts 11:55 – 12:50 h.

Educació Plàstica i Visual

MARROIG COLOM, NEUS

dimarts 8:50 – 9:45 h.

ANDUEZA RGUEZ., RICARD

dijous 9:45 – 10:40 h.

Llengua Catalana

SERVERA TRIAS, ROSA

divendres 9:45 – 10:40 h.

garau sampol, xisca (Joan González)

dilluns 7:55 – 8:50

MORELL PUIG, JOAN FERRAN

dimecres 13:05 – 14:00 h.

NADAL PALOU, MIQUEL

dijous 11:00 – 11:55 h.

JUAN SITJAR, MARIA MAGDALENA

divendres 11:55 – 12:50 h.

FONTANET, MARGALIDA

dilluns 11:00 – 11:55 h.

SIMÓ ARTERO, JOAN CARLES (Llatí i Grec)

dimecres 11:55 – 12:50 h.

Filosofia

garcía rodríguez, sergio

divendres 9:45 – 10:40 h.

gonzález López, pilar

dimarts 11:00 – 11:55 h.

Llengua Castellana

ROMAGUERA SASTRE, MIQUEL

dijous 11:55 – 12:50 h.

crespí sánchez, maría jesús

dimecres 8:50 – 9:45 h.

FONTIRROIG CERDÁ, ANTÒNIA MARIA

dimecres 11:55 – 12:50 h.

SEGUÍ MASSIEU, MAGDALENA

divendrfes 11:55 – 12:50 h.

coll, irene

dimarts 9:45 – 10:40 h.

Matemàtiques

Cerveró, Josep Miquel

dimecres 11:55 – 12:50 h.

LÓPEZ MERCADAL, AITOR

dijous 11:00 – 11:55 h.

colmena toribio, inmaculada

dilluns 13:05 – 14:00 h.

PARÍS ROJO, TOMÁS

dijous 9:45 – 10:40 h.

GAYÁ bustamante, Míriam

dimecres 11:00 – 11:55 h.

MERCANT CARMONA, FERRAN

dijous 8:50 – 9:45 h.

Música

SOLER GENESTRA, MARÍA ANTONIA

divendres 11:55 – 12:50 h. 

Orientació

SIMONET MATEU, MARIA FRANCISCA

dimarts 11:00 – 11:55 h.

CASTAÑER BELTRÁN, TERESA

dimarts 8:50 – 9:45 h. 

FERRER BAUZÁ, XAVIER

divendres 11:55 – 12:50 h.

AMENGUAL CABRER, MARIA DOLORS (substituta Laura M. Aguiló)

dimarts 13:05 – 14:00 h. 

lópez de toro mayol, laura

dijous 11:00 – 11:55 h.

nadal fullana, gabriel

dimecres 11:00 – 11:55 h.

OLIVER BERTNAT, MARIA ANTÒNIA

divendres 9:45 – 10:40 h.

lópez parras, amparo

dilluns 11:55 – 12:50 h.

RAMIS ESCANELLES, LAIA

dilluns 11:00 – 11:55 h.

Religió

CANYELLES MAS, MARGALIDA EUGÈNIA

dimarts 11:00 – 11:55 h.

Aprofitaments Forestals

BALLESTER capellà, LLORENÇ

dimarts 11:00 – 11:55 h.

ROSSELLÓ GELI, FRANCISO

dimarts 8:50 – 9:45 h.

Tecnologia

belmonte fragoso, jesús

dijous 8:55 – 9:50 h.

OLIVER LLANERAS, LLUC

divendres 8:50 – 9:45 h.

AMENGUAL JAUME, MARGALIDA

dilluns 11:00 – 11:55 h.