Consell Escolar

Consell Escolar

Els membres del Consell Escolar del centre el curs 2020 - 2021 són els següents:

DIRECTOR

Oscar Eugenio Dons

CAP D'ESTUDIS

Ana María Casas Noriega

SECRETARI

Lluís Baeza de Oleza

REPRESENTANT DE L'APIMA

Magdalena Martorell Coll

REPRESENTANT AJUNTAMENT

Andrea Pomar Capó

REPRESENTANT PERSONAL NO DOCENT

Aina Maria Colom Mateu

REPRESENTANTS DELS PROFESSORS

Enric Gaià Miró
Sabela Oliver Ruiz
Carles Morales Bibiloni
Miquel Nadal Palou
Margalida Riutort Mercant
Cristina Celià Sastre

REPRESENTANT PARES I MARES

María Josefa Díaz Muñoz
Rosa Ana Rullán Palenzuela

REPRESENTANTS DE L'ALUMNAT

Domingo Moragues Marroig
Andreu Moreno Ameller
Sofía Belén Musso (Síndicat d'Estudiants)