Consell Escolar

Consell Escolar

Els membres del Consell Escolar del centre el curs 2020 - 2021 són els següents:

DIRECTOR

Oscar Eugenio Dons

CAP D'ESTUDIS

Adrover Gomila, Bartomeu

SECRETARI

Lluís Baeza de Oleza

REPRESENTANT DE L'APIMA
REPRESENTANT AJUNTAMENT

Andrea Pomar Capó

REPRESENTANT PERSONAL NO DOCENT

Encarna Carrillo Garcia

REPRESENTANTS DELS PROFESSORS

Enric Gaià Miró
Sabela Oliver Ruiz
Neus Lorente Estades
Margalida Riutort Mercant
Cristina Celià Sastre
Maria Antònia Oliver Bernat

REPRESENTANT PARES I MARES

Homs Mercader, Lídia

REPRESENTANTS DE L'ALUMNAT

Sosa Oliver, Mariona
Musso Nieva, Franco Sebastián