Consell Escolar

Consell Escolar

Els membres del Consell Escolar del centre el curs 2023 - 2024 són els següents:

DIRECTOR

Oscar Eugenio Dons

CAP D'ESTUDIS

Adrover Gomila, Bartomeu

SECRETARI

Lluís Baeza de Oleza

REPRESENTANT DE L'APIMA

Mairata Campomar, Antònia Maria

REPRESENTANT AJUNTAMENT

Andrea Pomar Capó

REPRESENTANT PERSONAL NO DOCENT

Encarna Carrillo Garcia

REPRESENTANTS DELS PROFESSORS

Marroig Colom, Neus
Torrens Horrach, Aurora
Neus Lorente Estades
Margalida Riutort Mercant
Bisbal Palou, Joan
Maria Antònia Oliver Bernat

REPRESENTANT PARES I MARES

Homs Mercader, Lídia

REPRESENTANTS DE L'ALUMNAT

Sosa Oliver, Mariona
Mateu Homs, Jordi
Redden Albertí, Pau (Ass. Alumnes)