Història

Una breu història del nostre institut

El nostre institut té més de vint-i-cinc anys, quan pares i mares de 8è d’EGB d’aleshores demanaren la construcció d’un centre de BUP, si bé el Ministeri va optar, amb l’ajuntament, crear un Col·legi Municipal, que obrí les portes l’any 1975 al Casal dels Jardins, al carrer Moragues, a un edifici cedit per la Congregació de Germanes de La Caritat. Aquest Col·legi Municipal va rebre el nom de Guillem Colom Casasnovas, en honor a l’il·lustre paleontòleg solleric.

El primer curs s’hi varen matricular uns 85 alumnes distribuïts en dos grups. El segon curs, atès l’increment d’alumnat i la incapacitat d’acolliment dels Jardins, va fer que el Col·legi es traslladàs a Les Escolàpies on va romandre fins l’any 1983, en què es va traslladar a l’antic Institut d’FP Joan Miró, el nostre actual IES de l’avinguda pintor Juli Ramis. Aquest centre o Col·legi Municipal funcionava gràcies a les aportacions de les famílies, fins que l’any 1987 es va convertir en un institut de BUP (l’antic Batxillerat Unificat Polivalent).

Per altra banda, el MEC havia creat el 1978 l’institut de Formació Professional Joan Miró, el qual també va sofrir un itinerari semblant al BUP, però amb la diferència que des del començament va ser gratuït. Però a partir de 1983, fruit d’un conveni entre el MEC i l’Ajuntament de Sóller, el Col·legi Municipal Guillem Colom passa a cohabitar a l’edifici de l’IFP Joan Miró de l’avinguda pintor Juli Ramis. A més, el MEC va assumir també la meitat del professorat que impartia les classes, quedant la resta a càrrec de l’ajuntament. Així, amb la creació de l’Institut de Batxillerat l’any 1987, Sóller comptava amb les dues línies d’educació sorgides de la Llei General d’Educació de 1970, l’FP i el BUP, totes dues impartides en un mateix edifici però formant part d’instituts diferents.

Amb l’entrada de la LOGSE als anys noranta, els dos centres, que cohabitaven al mateix edifici, s’unificaren amb el nom d’IES Guillem Colom Casasnovas, i començaren la implantació experimental de l’ESO a partir del curs 1993-1994 i fins als nostres dies. La primera directora del creat Institut de Batxillerat Sóller, que després va adoptar el nom de Guillem Colom Casasnovas, va ser la sollerica Catalina-Thomàs Cañellas Marquès.

L’any 2009 es va fer una ampliació del centre, afegint vuit noves aules i un ascensor donats els problemes d’espai i accessibilitat que patia el centre. Resta pendent la renovació de la cuina i menjador, així com la construcció d’un nou gimnàs adaptat a l’actual normativa.