Ús de mòbils

Nou protocol d’ús d’aparells electrònics al centre

Amb l’objectiu de què tot l’alumnat i les famílies del centre tinguin ben clar quines són les conseqüències de l’ús inadequat de mòbils i altres aparells electrònics al centre, tot seguit es detalla el protocol d’actuació del professorat:

  1. S’avisa l’alumne que l’ús d’aparells electrònics implica una targeta groga – P6: Ús d’aparells electrònics dins l’aula.
  2. L’aparell electrònic queda requisat a Direcció fins el dia de després. L’alumne ha d’apagar el mòbil i, si vol, es pot quedar la targeta SIM del mòbil.
  3. Per tal de recuperar l’aparell electrònic, el pare/mare/tutor s’haurà de posar en contacte amb la direcció (cap d’estudis, preferentment).
  4. Un cop la família s’ha posat en contacte amb el centre i ha autoritzat el seu retorn, els aparells es retornaran al final de la jornada.
  5. Si l’alumne es nega a entregar l’aparell electrònic, aquest serà amonestat amb una targeta vermella i, per tant, s’incoarà un expedient disciplinari.