Associació d’Alumnes

El nostre centre compta amb una Associació d’Alumnes. L’alumnat interessat a adreçar-s’hi ho pot fer al correu a asalumnes@iessoller.com