Ús de les taquilles i funcionament de l’APIMA

Enguany a causa de la pandèmia, el centre ha decidit restringir l’ús de taquilles exclusivament als alumnes de FP de Cuina i Forestals. D’aquesta forma, es pretén evitar evitar desplaçaments innecessaris dins el centre. 

Per això, demanam a aquells alumnes d’ESO, Batxillerat i Grau Mitjà d’Administratiu que encara disposen de la clau de la seva taquilla, que la tornin a Consergeria. Quan ho facin la clau, se’ls retornarà els doblers de la fiança.

Pel mateix motiu abans esmentat, l’APIMA no ha pogut posar-se en contacte directament amb les famílies per tal de començar a organitzar-se i posar-se a fer feina. Enguany, molts dels grups no té cap mare o pare delegat, una figura molt important perquè serveix d’enllaç entre els pares i mares d’un grup amb l’APIMA.

El pare o mare delegat no necessàriament ha de formar part de l’APIMA. Només es tracta d’una persona de referència a través de la qual les famílies poden realitzar les seves peticions o suggeriments. Us animam a que us oferiu voluntaris ja que l’APIMA i el centre us necessita. Si desitjau presentar-vos, posau-vos en contacte amb el tutor/a del vostre fill/a.

Al mateix temps, per poder dur a terme la seva tasca, l’APIMA necessita poder-se posar en contacte amb les famílies. De fet, per al centre també és molt important que existeixi un contacte entre APIMA i totes les famílies ja que el centre també es serveix dels grups de Whatsapp de mares i pares, per transmetre la informació de forma ràpida i eficaç.  Cal recordar que la informació important també es tramet via Gestib.

Atès que l’APIMA no disposa de les dades de contacte de les famílies dels nous alumnes, ja la llei de protecció de dades no ho permet, us demanam que signeu el següent document o be indiqueu les vostres dades emplenant el següent formulari de Google Forms. D’aquesta forma, l’APIMA tendrà accés al vostre número de telèfon i la vostra adreça de correu electrònic i podrà incloure-us als grups de Whatsapp per mantenir-vos informats de qualsevol novetat.

_________________________________________________________________________________

 

Mitjançant el present document, jo ____________________________ (nom i llinatges pare / mare / tutor / tutora) amb DNI ____________________ autoritz que el centre IES Guillem Colom Casasnoves passi a l’APIMA el meu número de telèfon i compte de correu electrònic.

 

Data: Signatura