Recordatori normativa de mòbils

prohibició mòbils

Es recorda a les famílies que l’alumnat té prohibit l’ús dels telèfons mòbils al centre, i que es recomana que no els portin.

Només es poden fer servir al centre en casos excepcionals, amb permís concret i momentani del professorat.

Si els han de portar els han de tenir amagats i apagats.

Igualment, no es poden fer servir auriculars sense fils per escoltar música dels mòbils.

L’incompliment d’aquesta normativa suposa el requisament del dispositiu, que no es podrà retirar fins al final de la jornada lectiva.

Reiterar en l’incompliment d’aquesta normativa comportarà la sanció disciplinària prevista en el reglament de règim intern.