Exàmens EOIES

Calendari de les proves:

Nivell B 1:

  • Examen oral: 10 de maig de 9:00 a 11:30 h
  • Examen escrit: 31 de maig de 16:00 a 19:30 h.

Nivell B 2.1:

  • Examen oral 4t d’ESO: 15 de maig de 9:00 a 11:15 h
  • Examen oral Batxiller: 17 de maig de 9:00 a 11:30 h
  • Examen escrit: 7 de juny de 16:00 a 20:05 h

Proves cangur

proves cangur

Des de fa molts d’anys l’IES Guillem Colom participa en les Proves Cangur de matemàtiques. Aquestes proves es fan a molts de països del món, i el seu objectiu és la promoció de les matemàtiques entre la joventut, mitjançant la participació en una activitat “científica”, sense realitzar cap selecció, ni comparació entre centres ni països. A Espanya és organitzada per la Federació Espanyola de Professors de Matemàtiques (www.fespm.es) i les societats de matemàtiques associades.

La prova consisteix en 30 problemes de lògica, amb  tres nivells de dificultat, i dura 75 minuts. Aquí teniu un enllaç amb proves d’altres anys: https://xeix.org/activitats-sbm-xeix/proves-cangur/materials-de-preparacio/
Per 3r i 4t ESO, 1r i 2n BAT les proves es fan al Velòdrom de Palma el 21 de març. La participació és voluntària, i hi ha premis pels millors de cada categoria. El cost de les proves és de 2 € i el transport 3 € (tren), és a dir 5 € en total.

Pel que fa a 1r i 2n ESO les proves es faran a l’Institut el 25 de març. La participació és obligatòria i el cost del material de la prova és d’1 €.

Els darrers anys també es fa una gimcana per complementar la prova i fer més divertida l’activitat.

Més informació a:https://xeix.org/activitats-sbm-xeix/proves-cangur/
Esperam que la participació en les Proves Cangur sigui profitosa.