Situacions d’aprenentatge

Proposta pedagògica (ESOBatxillerat)

1r d'ESO

3r d'ESO

Biologia i geologia

Cooperació i serveis a la comunitat

Cultura clàssica II

Educació física

Educació plàstica visual i audiovisual

Física i química

Geografia i història

Llengua castellana i literatura

Llengua catalana i literatura

Llengua estrangera – Anglès

Matemàtiques

Música

Recursos digitals II

Religió catòlica

Segona llengua estrangera – Francès

Tecnologia i digitalització