Situacions d’aprenentatge

Proposta pedagògica (ESOBatxillerat)

2n d'ESO

4t d'ESO

Educació física

Educació plàstica visual i audiovisual

Física i química

Geografia i història

Llengua castellana i literatura

Llengua catalana i literatura

Llengua estrangera – Anglès

Matemàtiques

Religió catòlica

1r de Batxillerat

2n de Batxillerat

Educació física

Educació plàstica visual i audiovisual

Física i química

Geografia i història

Llengua castellana i literatura

Llengua catalana i literatura

Llengua estrangera – Anglès

Matemàtiques

Religió catòlica