Programa EOIES

PROGRAMA EOIES CURS 2023-24

Per formalitzar la matrícula de l’EOIES del curs 2023-2024 seguiu les instruccions clicant aquí o a la imatge del costat.

Fa uns anys que l’institut participa en el programa EOIES, que és un programa amb col·laboració amb la EOI de Palma. A continuació us informam en què consisteix:

En què consisteix?

És un programa voluntari que permet que els alumnes obtinguin una certificació oficial d’anglès i/o francès de l’EOI.

Qui pot participar?

Tots els  alumnes de 4t d’ESO, 1r i 2n de batxillerat que cursen anglès i/o francès.

De quins nivells es poden examinar?

Els nivells que s’oferiran dependran dels resultats de la prova d’anivellació que faran els alumnes nouvinguts i dels nivells ofertat l’any passat.

Què he de fer per participar-hi?

Has de comunicar a la professora d’anglès corresponent que desitges participar-hi i fer la prova d’anivellació. Segueix les instruccions que te donaran.

Com funciona?

  1. L’alumne/a passa una prova d’anivellació en línea.
  2. Es decideix de quin nivell s’examina.
  3. Al llarg del tot el curs i en coordinació amb l’EOI, l’alumnat rep, a través de la coordinadora i els seus professors, materials i orientacions per familiaritzar-se amb els criteris, nivells i format de les proves.
  4. Al llarg de l’any es farà una prova d’examen.

Quan i on s’examinaran?

Hi ha dues convocatòries: juny i setembre. L’alumnat que no supera totes les parts de les proves a la convocatòria de juny, pot presentar-se  a la convocatòria de setembre de les parts no superades. Totes les proves es fan en el centre principalment en horari de capvespre.

Qui examina?

Un professor de l’EOI i un professor del centre.

Què val?

El programa és gratuït però per fer els examens s’han de pagar les taxes a un preu reduït ( la matrícula per fer l’examen es realitza el mes de gener/febrer)

Tenc dret a un títol oficial?

Una vegada finalitzat el curs es poden consultar les qualificacions online i imprimir un justificant que pot ser segellat a l’EOI. La sol.licitud de certificats acadèmics oficials i de nivell s’ha de fer de manera presencial a la secretaria de l’EOI pagant una taxa.

Si s'aprova, es té plaça assegurada a l'EOI.

No, aprovar serveix per avançar de curs. Per obtenir plaça a l’EOI cal seguir el procés normal de sol·licitud de  plaça.