Ús de mòbils

Nou protocol d’ús d’aparells electrònics al centre

Amb l’objectiu de què tot l’alumnat i les famílies del centre tinguin ben clar quines són les conseqüències de l’ús inadequat de mòbils i altres aparells electrònics al centre, tot seguit es detalla el protocol d’actuació del professorat:

  1. Avisar l’alumne que l’ús d’aparells electrònics implica una targeta groga – P6: Ús d’aparells electrònics dins l’aula.
  2. Requisar l’aparell electrònic. L’alumne, si vol, es pot quedar la targeta SIM del mòbil.
  3. Per tal de recuperar l’aparell electrònic, el pare/mare/tutor s’haurà de posar en contacte amb la direcció (cap d’estudis, preferentment).
  4. Els aparells electrònics es retornaran només al final de la jornada escolar.
  5. Si l’alumne es nega a entregar l’aparell electrònic, aquest serà amonestat amb una targeta vermella i, per tant, s’incoarà un expedient disciplinari.