Ús de mòbils

Per decisió del Consell Escolar en data 11 de juliol de 2022 l’ús de mòbils al centre per part de l’alumnat queda totalment prohibit, per tant la recomanació és que l’alumnat no dugui mòbils al centre. Si el porta el seu ús només estarà permès prèvia autorització d’un professor, membre de l’equip directiu o personal de consergeria.