Consell Escolar

Consell Escolar

Els membres del Consell Escolar del centre el curs 2020 - 2021 són els següents:

DIRECTOR

Oscar Eugenio Dons

CAP D'ESTUDIS

Tomàs París Rojo

SECRETARI

Lluís Baeza de Oleza

REPRESENTANT DE L'APIMA

Eduardo Domínguez Vázquez

REPRESENTANT AJUNTAMENT

Andrea Pomar Capó

REPRESENTANT PERSONAL NO DOCENT

Aina Maria Colom Mateu

REPRESENTANTS DELS PROFESSORS

Enric Gaià Miró
Sabela Oliver Ruiz
Carles Morales Bibiloni
Margalida Riutort Mercant
Cristina Celià Sastre

REPRESENTANT PARES I MARES

María Josefa Díaz Muñoz

REPRESENTANTS DE L'ALUMNAT

Sofía Belén Musso (Síndicat d'Estudiants)