Consell Escolar

Consell Escolar

Els membres del Consell Escolar del centre el curs 2017 - 2018 són els següents:

DIRECTOR

Oscar Eugenio Dons

CAP D'ESTUDIS

Ana María Casas Noriega

SECRETARI

Antoni Nigorra Matamales

REPRESENTANT DE L'APIMA

Cristina Mayol Quetglas

REPRESENTANT AJUNTAMENT

Mari Cruz Enseñat

REPRESENTANT PERSONAL NO DOCENT

Aina Maria Colom Mateu

REPRESENTANTS DELS PROFESSORS

Enric Gaià Miró
Sabela Oliver Ruiz
Carles Morales Bibiloni
Miquel Nadal Palou
Miquel Àngel Pons Marcos
Margalida Riutort Mercant

REPRESENTANT PARES I MARES

Rosa Ana Rullán Palenzuela

REPRESENTANTS DE L'ALUMNAT

Domingo Moragues Marroig
Andreu Moreno Ameller
Lídia Martínez Oliver (Síndicat d'Estudiants)