Coordinacions

Coordinacions Curs 2019 - 2020

Projecte Xarxipèlag

Lluc oliver

Medi Ambient

Brígida Vaquer

Comissió Lingüística i Comunicació

Rosa Servera

Biblioteca

Sabela Oliver

Activitats Extraescolars

Margalida Riutort

Servei de Mediació

Joan Morell

Reutilització de Llibres

Lluís Baeza i
Joan Morell

Pàgina Web i Moodle

Lluís Baeza i
Joan Morell