Coordinacions

Coordinacions curs 2022 - 2023

Projecte Xarxipèlag

Lluc oliver

Medi Ambient

Francesc Rosselló Terean Sebastián

Comissió Lingüística i Comunicació

Rosa Servera

Biblioteca

Sabela Oliver

Activitats Extraescolars

Margalida Riutort i Gemma Serrano

Servei de Mediació, convivència i coeducació

Maria Antònia Oliver, Aurora Torrens, Neus Marroig i Laia Ramis

Pàgina Web i chromebooks

Lluís Baeza, Joan Morell i Antoni Pomar