Coordinacions

Coordinacions Curs 2020 - 2021

Projecte Xarxipèlag

Lluc oliver

Medi Ambient

Cristina Celià i Brígida Vaquer

Comissió Lingüística i Comunicació

Rosa Servera

Biblioteca

Sabela Oliver

Activitats Extraescolars

Margalida Riutort

Servei de Mediació i convivència

Maria Antònia Oliver

Reutilització de Llibres

Lluís Baeza i
Joan Morell

Pàgina Web i chromebooks

Lluís Baeza i
Joan Morell