Departaments

CURS 2019 -2020

Professorat del centre per departaments.
En negreta, els caps de departament. A sota, el correu electrònic i l’hora d’atenció a les famílies.

Administratiu

BISBAL PALOU, JOAN

dijous 8:55 – 9:50 h

TRAMULLAS AMER, MAGDALENA

divendres 12:00 – 12:55 h.

RIPOLL, CATALINA

dimecres 8:55 – 9:50 h.

CRESPÍ MARQUÉS, CATALINA

 dimarts 9:50 – 10:45 h.

Llengües Estrangeres

BOSCH PALMER, TERESA

dimecres 9:50 – 10:45 h.

LORENTE ESTARÁS, NEUS

dimecres 8:55 – 9:50 h.

JOUHANNEL, OLIVIER

divendres 8:55 – 9:50 h.

SÁNCHEZ LA FUENTE, PAZ

divendres 8:55 – 9:50 h.

EUGENIO DONS, OSCAR

dilluns 9:50 – 10:45 h.

CEVA CARREÑO, LOLA

dijous 13:10 – 14:05 h.

SOLÍS, CARMEN (francès)

dimecres 11:05 – 12:00 h.

Biologia i Geologia

CASAS NORIEGA, ANA MARIA

dijous 9:50 – 10:45 h.

RIUTORT MERCANT, MARGALIDA

dimecres 13:10-14:05 h.

TOMAS MAS, PURIFICACION

dijous 9:50 – 10:45 h.

MUÑOZ IZQUIERDO, NEUS

dilluns 11:05 – 12:00 h.

Ciències Socials

BAEZA DE OLEZA, LLUÍS

divendres 11:05 – 12:00 h.

PONS MARCOS, MIQUEL ÀNGEL

dijous 12:00 – 12:55 h.

VAQUER ESTADES, BRÍGIDA

dijous 11:05 – 12:00 h.

CELIÀ, CRISTINA

dimarts 11:05 – 12:00 h.

TORRENS HORRACH, AURORA

dijous 11:05 – 12:00 h.

Hoteleria

FERNÁNDEZ VILA, JUAN ANTONIO

dimecres 8:55 – 9:50 h.

ADROVER GOMILA, BARTOMEU

dijous 11:05 – 12:00 h.

MORALES BIBILONI, CARLOS

divendres 11:05 – 12:00 h.

GAIÀ MIRÓ, ENRIC

dimarts 11:05 – 12:00 h.

MOLINA ARIAS, MANUEL

dilluns 12:00 – 12:55 h.

Educació Física

HERNÁNDEZ LLITERAS, BEATRIZ

dilluns 9:50 – 10:45 h.

SERRANO, GEMMA

dimecres 11:05 – 12:00 h.

Educació Plàstica i Visual

MARROIG COLOM, NEUS

dimarts 9:50 – 10:45 h.

ANDUEZA RGUEZ., RICARD

dimecres 8:55 – 9:50 h.

Llengua Catalana

SERVERA TRIAS, ROSA

dilluns 12:00 – 12:55 h.

GARAU SAMPOL, MARIA FRANCISCA

dimecres 9:50 – 10:45 h. 

MORELL PUIG, JOAN FERRAN

dijous 11:05 – 12:00 h.

NADAL PALOU, MIQUEL

dimecres 8:55 – 9:50 h.

NIGORRA MATAMALES, ANTONI

dimecres 8:55 – 9:50 h.

SIMÓ ARTERO, JOAN CARLES (Llatí i Grec)

divendres 9:50 – 10:45 h.

Filosofia

MÁINEZ VIDAL, CECILIA

dimarts 11:05 – 12:00 h.

SEGUÍ PATIÑO, MIGUEL ÁNGEL

dimarts 11:05 – 12:00 h.

Llengua Castellana

ROMAGUERA SASTRE, MIQUEL

dilluns 13:10 – 14:05 h.

OLIVER RUIZ, SABELA

divendres 9:50 – 10:45 h.

FONTIRROIG CERDÁ, ANTÒNIA MARIA

dimarts 8:55 – 9:50 h.

SEGUÍ MASSIEU, MAGDALENA

dimecres 12:00 – 12:55 h.

Matemàtiques

RAMIS COLOM, ARNAU

divendres 11:05 – 12:00 h.

LÓPEZ MERCADAL, AITOR

dilluns 11:05 – 12:00 h.

PEREZ BRU, VICENÇ

dimecres 11:05 – 12:00 h.

PARÍS ROJO, TOMÁS

divendres 9:50 – 10:45 h.

GAYÁ CALDENTEY, MARIA

dilluns 12:00 – 12:55 h.

Música

SOLER GENESTRA, MARÍA ANTONIA

dimarts 9:50 – 10:45 h. 

Orientació

SIMONET MATEU, MARIA FRANCISCA

dimarts 8:55 – 9:50 h.

CASTAÑER BELTRÁN, TERESA

dijous 11:05 – 12:00 h. 

FERRER BAUZÁ, XAVIER

dilluns 11:05 – 12:00 h.

AMENGUAL CABRER, MARIA DOLORS

dimarts 13:10 – 14:05 h. 

BAL·LE BLANES, EDUARD

dilluns 8:55 – 9:50 h.

COLL CONESA, MARILÉN

dimecres 11:05 – 12:00 h.

OLIVER BERTNAT, MARIA ANTÒNIA

dijous 11:05 – 12:00 h.

ORDINAS BOTER, MARGARITA

dimecres 8:55 – 9:50 h.

RAMIS ESCANELLES, LAIA

dilluns 8:55 – 9:50 h.

Religió

CANYELLES MAS, MARGALIDA EUGÈNIA

dimarts 11:05 – 12:00 h.

Aprofitaments Forestals

SEBASTIÁN PASTOR, TEREAN

dimarts 8:55 – 9:50 h.

ROSSELLÓ GELI, FRANCISO

dimarts 9:50 – 10:45 h.

Tecnologia

AMENGUAL COLL, GABRIEL

divendres 11:05 – 12:00 h.

OLIVER LLANERAS, LLUC

dilluns 12:00 – 12:55 h.

AMENGUAL JAUME, MARGALIDA

dilluns 9:50 – 10:45 h.