Departaments

CURS 2021 - 2022

Professorat del centre per departaments.
En negreta, els caps de departament. A sota, el correu electrònic i l’hora d’atenció a les famílies.

Administratiu

BISBAL PALOU, JOAN

dijous 11:00 – 11:55 h

TRAMULLAS AMER, MAGDALENA

dijous 11:00 – 11:55

RIPOLL, CATALINA GEMMA

dijous 11:00 – 11:55 h.

 

CRESPÍ MARQUÉS, CATALINA

dimarts 8:50 – 9:45 h.

Llengües Estrangeres

BOSCH PALMER, TERESA

dilluns 9:45 – 10:40 h.

LORENTE, NEUS

dijous 11:00 – 11:55 h.

NEGRE, MARGALIDA

dilluns 8:50 – 9:45 h.

SÁNCHEZ LA FUENTE, PAZ

dijous 11:00 – 11:55 h.

EUGENIO DONS, OSCAR

divendres 11:00 – 11:55 h.

CEVA CARREÑO, LOLA

dilluns 9:45 – 10:40 h.

AMENGUAL QUEVEDO, IRENE
SOLÍS, CARMEN (francès)

dilluns 11:00 – 11:55 h.

Biologia i Geologia

CASAS NORIEGA, ANA MARIA

dijous 13:05 – 14:00 h.

RIUTORT MERCANT, MARGALIDA

dijous 11:00 -11:55 h.

TOMAS MAS, PURIFICACION

dilluns 8:50 – 9:45 h.

orrdinas boter, margalida

dimarts 11:00 – 11:55 h.

Física i Química

ARBONA, CATALINA

dimarts 11:55 – 12:50 h.

lópez adebjar, maria elena

divendres 9:45 – 10:40 h.

POMAR, ANTONI

dijous 8:50 – 9:45 h.

Geografia i Història

BAEZA DE OLEZA, LLUÍS

dimarts 8:50 – 9:45 h.

ferrà pericàs, lurdes

dijous 9:45 – 10:40 h.

quetgles roca, maria Lluïsa

dilluns 8:50 – 9:45 h.

CELIÀ, CRISTINA

dimarts 8:50 – 9:45 h.

TORRENS HORRACH, AURORA

dimecres 11:00 – 11:55 h.

SUñER FORTEZA, RAFEL

dimarts 8:50 – 9:45 h.

Hoteleria

FERNÁNDEZ VILA, JUAN ANTONIO

dijous 8:00 – 8:50 h.

ADROVER GOMILA, BARTOMEU

divendres 13:05 – 14:00 h.

MORALES BIBILONI, CARLOS

dilluns 11:00 – 11:55 h.

gaià miró, enric

dimarts 8:00 – 8:55 h.

MOLINA ARIAS, MANUEL

dilluns 11:00 – 11:55 h.

VILLALONGA CAPÓ, JOAN

coll alcázar, joan

jcoll@iessoller.com

divendres 11:55 – 12:50 h.

Educació Física

vallés prat, esther (SUBSTITUT: jOSÉ hIDALGO SEGURA)

dimarts 11:55 – 12:50 h.

FERNÁNDEZ ginard, julián

dilluns 9:45 – 10:40 h.

SERRANO, GEMMA

divendres 11:55 – 12:50 h.

Educació Plàstica i Visual

MARROIG COLOM, NEUS

dimecres 8:50 – 9:45 h.

MOLL VIDAL, PAU

dimarts 8:50 – 9:45 h.

Llengua Catalana

SERVERA TRIAS, ROSA

dimecres 9:45 – 10:40 h.

garau sampol, xisca

divendres 8:00 – 8:50 h.

MORELL PUIG, JOAN FERRAN

dimecres 9:45 – 10:40 h.

NIGORRA VAQUER, AINA

dilluns 11:55 – 12:50 h.

FONTANET, MARGALIDA

dijous 9:45 – 10:40 h.

Filosofia, Llatí i Cultura Clàssica

GARCÍA rodrígez, SERGIO

dimarts 11:55 – 12:50 h.

SIMÓ ARTERO, JOAN CARLES

divendres 11:00 – 11:55 h.

MORENO BAUZÁ, LOURDES

dilluns 11:55 – 12:50 h.

Llengua Castellana

oliver ruiz, sabela

divendres 9:45 – 10:40 h.

FONTIRROIG CERDÁ, ANTÒNIA MARIA

dijous 11:00 – 11:55 h.

JOY CALAFAT, MARGALIDA m.

dimarts 9:45 – 10:40 h.

coll, irene

dimecres 8:50 – 9:45 h.

Matemàtiques

llompart kleber, marc

divendres 9:45 – 10:40 h.

colmena toribio, inmaculada

dimecres 11:00 – 11:55 h.

PARÍS ROJO, TOMÁS

dimecres 9:45 – 10:40 h.

ferrer mayol, Antoni

dijous 9:45 – 10:40 h.

TORRES RIPOLL, EMILIA

dimecres 11:00 – 11:55 h.

Música

SOLER GENESTRA, MARÍA ANTONIA

dilluns 11:55 – 12:50 h. 

Orientació

SIMONET MATEU, MARIA FRANCISCA

dimarts 11:55 – 11:50 h.

CASTAÑER BELTRÁN, TERESA

dijous 9:45 – 10:40 h. 

FERRER BAUZÁ, XAVIER

dimecres 11:55 – 12:50 h.

AMENGUAL CABRER, MARIA DOLORS (substituta NATALIA E. CAÑELLAS ROWLEY)

dimecres 11:00 – 11:55 h. 

GÓMEZ NAVALÓN, ESTHER

dilluns 8:50 – 9:45 h.

FORTEZA BORTONE, MARIA

dijous 11:55 – 12:50 h.

OLIVER BERNAT, MARIA ANTÒNIA

dimarts 9:45 – 10:40 h.

lópez parras, amparo

dimecres 8:50 – 9:45 h.

RAMIS ESCANELLES, LAIA

dimarts 11:55 – 12:50 h.

BAL·LE BLANES, EDUARD

dimarts 8:50 – 9:45 h.

Religió

CANYELLES MAS, MARGALIDA EUGÈNIA

dijous 11:55 – 12:50 h.

Aprofitaments Forestals

mir morell, LLORENÇ

dimecres 11:55 – 12:50 h.

ROSSELLÓ GELI, FRANCISO

divendres 9:45 – 10:40 h.

Tecnologia

ESPINOSA MONTOYA, JAVIER

dilluns 11:00 – 11:55 h.

MOREY VALLESPIR, BARTOMEU

dimarts 11:00 – 11:55 h.

OLIVER LLANERAS, LLUC

dimecres 9:45 – 10:40 h.