Departaments

CURS 2023 - 2024

Professorat del centre per departaments.
En negreta, els caps de departament. A sota, el correu electrònic i l’hora d’atenció a les famílies.

Administratiu

BISBAL PALOU, JOAN

Divendres 8:55-9:50

arroyo capó, Margalida

Dilluns 11:05-12:00

RIPOLL, CATALINA GEMMA

Dilluns 12:55-13:50

CRESPÍ MARQUÉS, CATALINA

Divendres 8:55-9:50

NICOLAU MATAS, MARIA ANTÒNIA

Divendres 8:55-9:50

Llengües Estrangeres

BOSCH PALMER, TERESA

Dimarts 9:50-10:45

LORENTE, NEUS

Dimecres 9:50-10:45

NEGRE, MARGALIDA

Dijous 11:05-12:00

SÁNCHEZ LA-FUENTE, PAZ

Dimecres 13:10-14:05

EUGENIO DONS, OSCAR

Dilluns 12:00-12:55

CEVA CARREÑO, LOLA

Divendres 11:05-12:00

XARRIÉ BOLART, JOAN

Dilluns 8:55-9:50

LEBRATO ROJO, JULIO CÉSAR

Divendres 8:55-9:50

SOLÍS, CARMEN (francès)

Dijous 11:05-12:00

Biologia i Geologia

CASAS NORIEGA, ANA MARIA

Dilluns 9:50-10:45

RIUTORT MERCANT, MARGALIDA

Dimarts 11:05-12:00

TOMAS MAS, PURIFICACION

Dijous 11:05-12:00

Física i Química

BATLE OCAÑA, NEUS

Dilluns 12:00-12:55

ARBONA CIFRE, CATALINA

Dijous 8:55-9:50

POMAR, ANTONI

Dimcres 12:00-12:55

Geografia i Història

BAEZA DE OLEZA, LLUÍS

Divendres 12:00-12:55

REYNÉS ESCALAS, GABRIEL

Dimcres 12:00-12:55

FERNÁNDEZ ESTADES, TERESA

Dimecres 13:10-14:05

CELIÀ SASTRE, CRISTINA

Dimarts 11:05-12:00

TORRENS HORRACH, AURORA

Dimarts 8:55-9:50

Hoteleria

FERNÁNDEZ VILA, JUAN ANTONIO

Dimecres 13:10-14:05

ADROVER GOMILA, BARTOMEU

Divendres 9:50-10:45

MORALES BIBILONI, CARLOS

Dijous 13:10-14:05

gaià miró, enric

Dilluns 9:50-10:45

MOLINA ARIAS, MANUEL

Dimarts 12:00-12:55

OVEJERO GONZALO, MARÍA JESÚS

Divendres 11:05-12:00

Educació Física

DOLS ESQUIVA, PEDRO

Dijous 9:50-10:45

BESTARD COMAS, JOSEP

Divendres 9:50-10:45

SERRANO, GEMMA

Dilluns 8:55-9:50

GONYALONS SUREDA, CARLES (SubstitutA: Lourdes Sastre Soriano)

Dimarts 9:50-10:45

Educació Plàstica i Visual

MARROIG COLOM, NEUS

Dimecres 9:50-10:45

MOLL VIDAL, PAU

Dimecres 13:10-14:05

Llengua Catalana

SERVERA TRIAS, ROSA

Dimarts 11:05-12:00

FONTANET COLOM, MARGALIDA

Divendres 8:55-9:50

MORELL PUIG, JOAN FERRAN

Dimecres 11:05-12:00

RAMIS ESCANELLES, LAIA

Dimecres 13:10-14:05

MATEU LLADÓ, CATERINA

Dilluns 9:50-10:45

Filosofia, Llatí i Cultura Clàssica

GARCÍA rodrígez, SERGIO

Dimarts 11:05-12:00

RAMOS HINOJOSA, MARIA DEL CARMEN

Divendres 12:00-12:55

Llengua Castellana

oliver ruiz, sabela

Divendres 11:05-12:00

FONTIRROIG CERDÁ, ANTÒNIA MARIA

Divendres 12:00-12:55

RIPOLL TOUS, ROSA

Dilluns 9:50-10:45

coll Fornés, irene

Divendres 11:05-12:00

Matemàtiques

llompart kleber, marc

Dilluns 11:05-12:00

PORCEL SÁNCHEZ, EUGENIO

Dimecres 13:10-14:05

PARÍS ROJO, TOMÁS

Dilluns 8:55-9:50

LÓPEZ MERCADAL, AITOR

Dimecres 11:05-12:00

Música

SOLER GENESTRA, MARÍA ANTONIA

Dilluns 8:55-9:50

Orientació

SIMONET MATEU, MARIA FRANCISCA

Dilluns 8:55-9:50

CASTAÑER BELTRÁN, TERESA

Dimecres 11:05-12:00

FERRER BAUZÁ, XAVIER

Dilluns 9:50-10:45

MORCILLO MARROIG, CRISTINA

Dijous 9:50-10:45

GÓMEZ NAVALÓN, ESTHER

Dilluns 8:55-9:50

JANER PAMPILLÓN, ANTÒNIA MARIA

Dimarts 8:55-9:50

OLIVER BERNAT, MARIA ANTÒNIA

Dimarts 8:55-9:50

ORDINAS BOTER, MARGALIDA

Dilluns 8:55-9:50

RUIZ SALOM, MARIA

Dilluns 8:55-9:50

NIGORRA VAQUER, AINA

Dijous 9:50-10:45

MIR RODRÍGUEZ, LAURA

Dilluns 8:55-9:50

PERELLÓ NEBOT, CATERINA

Dimarts 12:00-12:55

Religió

CANYELLES MAS, MARGALIDA EUGÈNIA

Dimarts 8:55-9:50

Aprofitaments Forestals

SEBASTIAN PASTOR, TEREAN

Dilluns 13:10-14:05

ROSSELLÓ GELI, FRANCISO

Dimecres 13:10-14:05

Tecnologia

SANSEBASTIAN BELTRÁN, AUSIÀS

Divendres 9:50-10:45

FONT ORTIGOSA, JUAN MANUEL

Dimecres 9:50-10:45

SUREDA NADAL, NEUS

Dilluns 11:05-12:00

OLIVER LLANERAS, LLUC

Dilluns 8:00-8:55