Informació sobre les eleccions al Consell Escolar

Consulteu la informació sobre el procés electiu dels diferents col·lectius al Consell Escolar del centre. Al costat trobareu el calendari bàsic i a sota la resta d’informació sobre tot el procés.

Aquest divendres 26 de novembre celebrarem les eleccions. Per part de les famílies hi ha una única candidata (Lídia Homs Mercader). Les famílies que han triat votar per correu rebran la papereta mitjançant els seus fills/filles i l’han de fer arribar amb el seu vot o vots (pare, mare i/o tutor/a) dins un sobre amb el vot i una fotocòpia del DNI de cada votant. Els qui voten presencialment ho hauran de fer a la Secretaria del centre en horari de 8:00 a 14:00h.

L’alumnat escull dos representants, i realitzaran la votació al llarg del matí. Els candidats que es presenten són Hafsa Azar Khachabi, Jose A. Carvajal Vásquez, Cloe Celià Machtus, Tiago Darder Rivera, Aaron Timo Gassama, Asia Millán Mir, Franco Sebastián Musso i Mariona Sosa Oliver.

La constitució del nou consell escolar será dia 7 de desembre.