Informació sobre les eleccions al Consell Escolar

Consulteu la informació sobre el procés electiu dels diferents col·lectius al Consell Escolar del centre. Al costat trobareu el calendari bàsic i a sota la resta d’informació sobre tot el procés.

Després de les votacions al Consell Escolar celebrades la passada setmana, han resultat elegits com a nous membres:

  • Professorat: Neus Lorente Estaràs, Margalida Riutort Mercant i Maria Antònia Oliver Bernat (participació 79,75%)
  • Alumnat: Franco Sebastián Musso i Mariona Sosa Oliver (participació 84,84%)
  • Famílies: Lídia Homs Mercader (participació 3,94%)
  • Personal d’Administració i Serveis: Encarna Carrillo García (participació 62,50%)

La constitució del nou consell escolar será dia 14 de desembre.